ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ» ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

Οι πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Σεβόμαστε την προστασία της ιδωτικής ζωής των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Είμαστε σε θέση να συλλέγουμε πληροφορίες που σας αναγνωρίζουν προσωπικά από ή μέσω της ιστοσελίδας μόνο όταν προσφέρονται από εσάς οικειοθελώς. Για παράδειγμα, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και σχόλια επισκεπτών σχετικά με εμάς, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να ταχυδρομήσουμε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και για να επικοινωνήσουμε με τους νικητές διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών.

Η ιστοσελίδα μας συχνά συμπεριλαμβάνει κληρώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται από εμάς ή προσφέρονται από κοινού με άλλη εταιρεία, και, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να σας επιτρέψουμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά. Εάν αυτό συμβεί, θα χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες για τον σκοπό της διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας (για παράδειγμα, για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σε περίπτωση που έχετε κερδίσει) και, με την δική σας συγκατάθεση, να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες δικές μας και των χορηγών που συμμετέχουν στις κοινές κληρώσεις. Επιπροσθέτως, μπορεί να συλλέξουμε δημογραφικά και άλλα στοιχεία για λόγους έρευνας αγοράς, διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας που εσείς μας παρέχετε με κανέναν τρίτο εκτός των παρόχων υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε και μας βοηθούν στην παροχή των πληροφοριών ή / και υπηρεσιών που παρέχουμε σε σας. Στο βαθμό που μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας με ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, εμείς θα το πράττουμε μόνον εφόσον αυτός ο πάροχος έχει συμφωνήσει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα προστασίας ιδιωτικών δεδομένων, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τυχόν μη προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνίες και υλικό που στέλνετε σε αυτήν την τοποθεσία ή σε μας μέσω e-mail είναι σε μη εμπιστευτική βάση. Έγκειται στην διακριτική μας ευχέρια να χρησιμοποιήσουμε ή να αναπαράγουμε οποιαδήποτε τέτοιου είδους πληροφορία ελεύθερα και για οποιοδήποτε σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε για οποιοδήποτε σκοπό όποια ιδέα, σχέδιο, τεχνογνωσία ή τεχνική που μπορεί να περιλαμβάνεται σε τέτοιου είδους παρεχόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες που στέλνετε σε αυτήν την ιστοσελίδα πρέπει να είναι αληθείς και να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων και να είναι νόμιμες. Όπως πολλές άλλες εταιρείες, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία «cookies», όπου οι διακομιστές μας εναποθέτουν ειδικούς κωδικούς στον υπολογιστή του επισκέπτη. Αυτή η πληροφορία μας βοηθά να καθορίσουμε στο σύνολό τους τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα σε συνεχή βάση και τα είδη των προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο και λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της διαδικτυακής επίσκεψής σας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσουμε προσωπικά επισκέπτες ή για να διασταυρώσουμε πληροφορίες με οποιοδήποτε είδος προσωπικών δεδομένων τα οποία προσφέρονται εθελοντικά σε ή μέσω της ιστοσελίδας. Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική οποιαδήποτε στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και όλες οι μετατροπές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή από εμάς των σχετικών τροποποιήσεων σε αυτή την ιστοσελίδα. Εκτός κι αν προβλέπεται από ειδική διάταξη, η πολιτική αυτή έχει ισχύ μόνο για αυτή την ιστοσελίδα και για τις διαδικτυακές δραστηριότητές μας, και δεν ισχύει για καμία δραστηριότητά μας εκτός διαδικτύου. Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Κος Chris Burniston,
Colgate-Palmolive (Ελλάς) ΜΕΠΕ
Οδός Αθηνών 89
ΤΚ 185 41, Πειραιάς
+302104831900
chris_burniston@colpal.com

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η Εταιρεία Colgate-Palmolive και οι ανά τον κόσμο θυγατρικές της, έχουν δεσμευθεί για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των διαδικτυακών επισκεπτών μας. Αυτή η δήλωση απορρήτου περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν εσείς δημιουργήσετε ένα προφίλ για θέση εργασίας στην ενότητα Καριέρα της ιστοσελίδας μας, το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, και τι επιλογές έχετε εσείς όσον αφορά στη χρήση των εν λόγω πληροφοριών από εμάς.

 

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα», εννοούμε ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας παρέχετε οικειοθελώς σχετικά με εσάς, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά σας τα οποία στην συνέχεια θα συνδυαστούν με τις τρέχουσες ευκαιρίες εργασίας και τις προϋποθέσεις που τίθενται για την κάλυψη αυτών. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσόντων σας όσον αφορά στην επιθυμητή θέση και, ενδεχομένως, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες. Επίσης, σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορεί να σας ζητηθούν συγκεκριμένα στοιχεία αναγνώρισης, που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς κρατικής αναφοράς σχετικά με την πολυμορφία. Με τη δημιουργία ενός Προφίλ Εργασίας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι πλήρεις και ακριβείς, εξ όσων γνωρίζετε. Η παροχή ψευδών πληροφοριών στην δημιουργία του προφίλ εργασίας σας ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη ή την καταγγελία σας.

 

Εξουσιοδότηση

Με την υποβολή αίτησης για να εργαστείτε σε μας, μέσω της ενότητας Καριέρα της ιστοσελίδας μας, εξουσιοδοτείτε εμάς και/ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας να προβούν σε έρευνα υποβάθρου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ποινικό έλεγχο του ιστορικού σας, έλεγχο των εργασιακών αναφορών, και την επαλήθευση των οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών, και εξουσιοδοτείτε επίσης όλες τις εταιρείες, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρόσωπα, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ποινικά και αστικά δικαστήρια, και τους πρώην εργοδότες να ανακοινώσουν πληροφορίες που ενδεχομένως έχουν για εσάς.

 

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές σας πληροφορίες με τους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών όπως τις εταιρείες που μας βοηθούν με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλες εταιρείες Colgate-Palmolive σε άλλες χώρες, όπου οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων να διαφέρουν με αυτούς που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ωστόσο, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Θα μοιραστούμε πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που υποχρεώνουν τους αποδέκτες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή όπως απαιτείται από το νόμο, δεν θα μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με τρίτους εκτός αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχετε ειδοποιηθεί γι’ αυτή τη πράξη όταν συλλέχθησαν εξ’ αρχής τα στοιχεία σας.

Πώληση του σήματος ή της επιχείρησής μας

Σε σχέση με την πώληση ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα μας ή ένα μέρος της επιχείρησής μας σε διαφορετική εταιρεία, διατηρούμε το δικαίωμα για τη μεταφορά προσωπικών σας στοιχείων στο νέο ιδιοκτήτη που συμφωνεί να προσφέρει ισοδύναμες εγγυήσεις για τη χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Πρόσβαση σε και ανανέωση προσωπικών πληροφοριών

Ανά πάσα στιγμή θα έχετε το δικαίωμα να συνδεθείτε στο σύστημα για να μεταβάλλετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία που δώσατε για να χρησιμοποιηθούν στο Προφίλ Εργασίας ή στο βιογραφικό σας. Σε περίπτωση που διαγράψετε το Προφίλ Εργασίας σας, τότε εμείς θα θέσουμε αυτό ή το βιογραφικό σας ανενεργό. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε πως θα διατηρήσουμε το Προφίλ Εργασίας σας επ’ αόριστον για λόγους τήρησης αρχείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές διαδικτυακής προστασίας, παρακαλούμε όπως δείτε την ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση :

colgate-palmolive_consumer_affairs@colpal.comΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η Colgate-Palmolive ενδιαφέρεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του διαδικτύου (internet) προκαλεί δικαιολογημένο προβληματισμό για την διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών.

Πρόθεση της Colgate είναι να ασπαστεί την Πράξη για την Προστασία του Ιδιωτικού Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο (Children’s Online Privacy Protection Act) και τους κανόνες αυτής που ρυθμίζουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από ανήλικα άτομα. Η Colgate υπενθυμίζει και ενθαρρύνει όλους τους γονείς να ελέγχουν και να επιβλέπουν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το ιδιωτικό απόρρητο των παιδιών σας, εξασφαλίζοντας ότι δεν στέλνουν ποτέ e-mail ή δεν καταθέτουν προσωπικές πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χωρίς την πρότερη έγκρισή σας. Δεν θέτουμε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των παιδιών σε κάποια δραστηριότητα την αποκάλυψη περισσότερων προσωπικών πληροφοριών πέραν των απόλυτα αναγκαίων για τη συμμετοχή σε αυτή την δραστηριότητα. Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών σας σε τρίτους.

Οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα να επιθεωρούν και να ζητούν τη διαγραφή οποιασδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμης πληροφορίας την οποία έχουμε συλλέξει από τα παιδιά τους, καθώς και να αρνηθούν την περαιτέρω συλλογή τέτοιων πληροφοριών. Προκειμένου να ξεκινήσετε αυτή την διαδικασία, στείλτε μας e-mail στο colgate-palmolive_consumer_affairs@colpal.com Τα παιδιά σας μπορούν να απολαύσουν το μεγαλύτερο μέρος των περιεχομένων και δραστηριοτήτων της παιδικής μας ιστοσελίδας, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων σε εμάς. Για παράδειγμα, η παιδική μας ιστοσελίδα στο www.colgate.com.gr προσφέρει ενδιαφέρουσες γνώσεις, παιχνίδια και ιστορίες που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στον τομέα της στοματική υγείας. Μόνο σε ορισμένα σημεία απαιτείται η συλλογή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παιδιού σας, προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημα ή την ερώτησή του. Αφού του αποσταλεί απάντηση, η ηλεκτρονική διεύθυνση του παιδιού σας διαγράφεται από το σύστημά μας. Για παράδειγμα, η Νεράιδα των Δοντιών (Tooth Fairy) ζητάει την ηλεκτρονική διεύθυνση του παιδιού σας για να του στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα όταν εκείνο έχει βγάλει κάποιο δόντι. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται μόνο προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα του παιδιού και δεν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται και αποθηκεύεται μόνο για 24 ώρες. Όταν η Νεράιδα των Δοντιών απαντήσει στο παιδί, η πληροφορία αυτή διαγράφεται και δεν δύναται να ανακτηθεί.

Μερικές φορές ζητούμε ή δεχόμαστε αιτήματα από παιδιά, μερικά από τα οποία μπορεί να δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες μας. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να διατυπωθούν μόνον εκτός διαδικτύου. Σε περίπτωση που το παιδί ή ο γονέας μας ζητήσει να δημοσιεύσουμε μια φωτογραφία ή άλλα προσωπικώς αναγνωρίσιμα στοιχεία, απαιτούμε έγγραφη γονική συναίνεση και άδεια έκδοσης. Όταν τα παιδιά διατυπώνουν τέτοια αιτήματα εκτός διαδικτύου, π.χ. μέσω ταχυδρομείου, μπορεί να επιλέξουμε να διατηρήσουμε όλες τις πληροφορίες που μας κοινοποιούν. Στην περίπτωση που δεν παραληφθεί έγγραφη γονική συναίνεση, εξετάζουμε ενδελεχώς όλες τις ανακοινώσεις πριν δημοσιευτούν και αφαιρούμε κάθε προσωπική πληροφορία που πιθανόν να εμπεριέχεται.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω, η Colgate χρησιμοποιεί την τεχνολογία των “cookies” (στοιχεία που μπορούν να αποσταλούν και να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας), κάτι που επιτρέπει στον κεντρικό υπολογιστή μας να σας «αναγνωρίζει» όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας στο μέλλον. Η Colgate δεν χρησιμοποιεί σε καμία περίπτωση αυτές τις πληροφορίες για να αναγνωρίσει την ταυτότητα των χρηστών ή για να διασταυρώσει τις πληροφορίες με οποιουδήποτε είδους προσωπικές πληροφορίες που οι χρήστες έχουν καταχωρήσει οικειοθελώς.

Για την ψυχαγωγία των παιδιών σας, παρέχονται αυτόματες συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες, και σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου στην οποία υπάγονται. Για διευκρινήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, μην διστάσετε να απευθυνθείτε:

Chris Burniston
Colgate-Palmolive (Hellas) S.A.I.C.
89, Athinon Street
GR 185 41, Piraeus