ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η Colgate-Palmolive ενδιαφέρεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του διαδικτύου (internet) προκαλεί δικαιολογημένο προβληματισμό για την διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών.

Πρόθεση της Colgate είναι να ασπαστεί την Πράξη για την Προστασία του Ιδιωτικού Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο (Children’s Online Privacy Protection Act) και τους κανόνες αυτής που ρυθμίζουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από ανήλικα άτομα. Η Colgate υπενθυμίζει και ενθαρρύνει όλους τους γονείς να ελέγχουν και να επιβλέπουν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το ιδιωτικό απόρρητο των παιδιών σας, εξασφαλίζοντας ότι δεν στέλνουν ποτέ e-mail ή δεν καταθέτουν προσωπικές πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χωρίς την πρότερη έγκρισή σας. Δεν θέτουμε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των παιδιών σε κάποια δραστηριότητα την αποκάλυψη περισσότερων προσωπικών πληροφοριών πέραν των απόλυτα αναγκαίων για τη συμμετοχή σε αυτή την δραστηριότητα. Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών σας σε τρίτους.

Οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα να επιθεωρούν και να ζητούν τη διαγραφή οποιασδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμης πληροφορίας την οποία έχουμε συλλέξει από τα παιδιά τους, καθώς και να αρνηθούν την περαιτέρω συλλογή τέτοιων πληροφοριών. Προκειμένου να ξεκινήσετε αυτή την διαδικασία, στείλτε μας e-mail στο colgate-palmolive_consumer_affairs@colpal.com Τα παιδιά σας μπορούν να απολαύσουν το μεγαλύτερο μέρος των περιεχομένων και δραστηριοτήτων της παιδικής μας ιστοσελίδας, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων σε εμάς. Για παράδειγμα, η παιδική μας ιστοσελίδα στο www.colgate.com.gr προσφέρει ενδιαφέρουσες γνώσεις, παιχνίδια και ιστορίες που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στον τομέα της στοματική υγείας. Μόνο σε ορισμένα σημεία απαιτείται η συλλογή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παιδιού σας, προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημα ή την ερώτησή του. Αφού του αποσταλεί απάντηση, η ηλεκτρονική διεύθυνση του παιδιού σας διαγράφεται από το σύστημά μας. Για παράδειγμα, η Νεράιδα των Δοντιών (Tooth Fairy) ζητάει την ηλεκτρονική διεύθυνση του παιδιού σας για να του στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα όταν εκείνο έχει βγάλει κάποιο δόντι. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται μόνο προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα του παιδιού και δεν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται και αποθηκεύεται μόνο για 24 ώρες. Όταν η Νεράιδα των Δοντιών απαντήσει στο παιδί, η πληροφορία αυτή διαγράφεται και δεν δύναται να ανακτηθεί.

Μερικές φορές ζητούμε ή δεχόμαστε αιτήματα από παιδιά, μερικά από τα οποία μπορεί να δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες μας. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να διατυπωθούν μόνον εκτός διαδικτύου. Σε περίπτωση που το παιδί ή ο γονέας μας ζητήσει να δημοσιεύσουμε μια φωτογραφία ή άλλα προσωπικώς αναγνωρίσιμα στοιχεία, απαιτούμε έγγραφη γονική συναίνεση και άδεια έκδοσης. Όταν τα παιδιά διατυπώνουν τέτοια αιτήματα εκτός διαδικτύου, π.χ. μέσω ταχυδρομείου, μπορεί να επιλέξουμε να διατηρήσουμε όλες τις πληροφορίες που μας κοινοποιούν. Στην περίπτωση που δεν παραληφθεί έγγραφη γονική συναίνεση, εξετάζουμε ενδελεχώς όλες τις ανακοινώσεις πριν δημοσιευτούν και αφαιρούμε κάθε προσωπική πληροφορία που πιθανόν να εμπεριέχεται.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω, η Colgate χρησιμοποιεί την τεχνολογία των “cookies” (στοιχεία που μπορούν να αποσταλούν και να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας), κάτι που επιτρέπει στον κεντρικό υπολογιστή μας να σας «αναγνωρίζει» όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας στο μέλλον. Η Colgate δεν χρησιμοποιεί σε καμία περίπτωση αυτές τις πληροφορίες για να αναγνωρίσει την ταυτότητα των χρηστών ή για να διασταυρώσει τις πληροφορίες με οποιουδήποτε είδους προσωπικές πληροφορίες που οι χρήστες έχουν καταχωρήσει οικειοθελώς.

Για την ψυχαγωγία των παιδιών σας, παρέχονται αυτόματες συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες, και σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου στην οποία υπάγονται. Για διευκρινήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, μην διστάσετε να απευθυνθείτε:

Chris Burniston
Colgate-Palmolive (Hellas) S.A.I.C.
89, Athinon Street
GR 185 41, Piraeus